Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a emis instrucțiunea privind actualizarea bugetară a proiectelor destinate valorificării patrimoniului natural și cultural!

În data de 22 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 128 din 22.10.2019, privind aplicarea Ordinului cu nr. 21110/09.07.2019.

Prezenta instrucțiune vizează actualizarea bugetară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor aferente Priorității de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Instrucțiunea poate fi consultată pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR, inforegio.ro.