Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Reuniunea de lucru a Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională, desfășurată online

Joi, 4 februarie 2021, ADR Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul platformei Zoom, Întâlnirea de lucru a Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR). La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor care fac parte din Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională: consilii județene, primării, instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, alte institute, patronate sau alte instituții.

ADR Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectele „UpGradeSME – Îmbunătățirea instrumentelor de politici pentru susținerea performanțelor IMM-urilor inovative” și „Social Green - Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice”, finanțate prin Programul Interreg Europe. Obiectivele acestor proiecte vizează îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională privind internaționalizarea IMM-urilor prin intermediul transferului de cunoștințe și crearea și dezvoltarea unui instrument inovativ pentru creșterea competitivității, respectiv a politicilor de promovare a locuințelor sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile.

În vederea îndeplinirii obiectivelor acestor proiecte, ADR Sud Muntenia a elaborat planuri de acțiune care au ca scop îmbunătățirea instrumentului de politică PDR 2014-2020 al Regiunii Sud Muntenia. Astfel, documentul a fost completat prin introducerea de măsuri dedicate sprijinirii internaționalizării IMM-urilor, respectiv stimularea investițiilor pentru construcția de locuințe sociale ecologice, cu standarde ridicate de eficiență energetică.

Planul, consolidat cu noile acțiuni introduse în cadrul Măsurii 3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor bazate pe cunoaștere și respectiv a Măsurii 4.4. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile din Strategia de dezvoltare regională din cadrul PDR, a fost prezentat în cadrul reuniunii, fiind avizat de către Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională.

PDR 2021-2027 este un document elaborat în parteneriat regional și structurat pe trei nivele: Comitetul Regional de Planificare (format din 22 de instituții), Grupurile Tematice Regionale (GTR) și Grupuri de Parteneriat Local (GPL).