Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor din Sud Muntenia

dsc_0287-1395146825.jpg

Marţi, 18 martie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc Seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri REGIO în vederea sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor. La acest eveniment au participat aproximativ 30 de reprezentanţi ai mediului privat din regiunea Sud Muntenia.

Seminarul a fost organizat cu scopul de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile Regio care doresc să realizeze proiecte pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Reamintim că cererile de proiecte pot fi depuse la sediul Agenţiei în intervalul 20 martie, ora 10:00 - 17 aprilie, ora 14:00, iar solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. În actuala sesiune de depunere de proiecte sunt eligibile doar dotările (echipamente, utilaje, sisteme IT), nu şi lucrările de construcţii. Contractele de finanţare pot fi semnate doar până în data de 30 iunie 2014.

Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 13,55 milioane de euro. Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 şi 3.500.000 de lei.

Deschiderea acestui nou apel de proiecte a fost posibilă datorită realocării fondurilor rămase neacoperite de contractele din cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

Ghidul solicitantului pentru DMI 4.3 poate fi consultat pe pagina de Internet dedicată exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prioritară 4 > DMI 4.3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor/.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.