Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează modernizarea Grădiniței cu Program Normal Nr. 3, din municipiul Giurgiu

Astăzi, 29 noiembrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Normal Nr. 3 – Giurgiu”.

Pentru această aplicație s-au solicitat fonduri în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, Operațiunea - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

În vederea creșterii calității infrastructurii educaționale, la Grădinița cu Program Normal Nr. 3 vor fi finanțate lucrări de reabilitare, extindere și echipare a spațiilor existente. Astfel, prin reconfigurarea corpului de clădire aferent instituției școlare și prin dotarea spațiilor cu echipamente moderne, copiii și cadrele didactice vor beneficia de condiții optime în care își vor desfășura activitățile educative.

Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 2.656.689,17 lei, din care peste 2 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul național asigură o finanțare ce depășește 328 de mii de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului se ridică la o valoare de peste 50 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni, începând cu 13 aprilie 2018.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, prin cele 11 aplicații depuse de municipiul Giurgiu, sunt solicitate finanțări de peste 192 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.