Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează îmbunătățirea condițiilor de viață din cartierul Livada, Călărași

Astăzi, 8 octombrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, au semnat un nou contract de finanțare destinat îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților urbane marginalizate.

Proiectul „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada”, a fost depus spre finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”.

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de fonduri nerambursabile pentru a construi un centru destinat activităților cultural-educative, precum și pentru a îmbunătăți mediului construit, realizând astfel un cadru oportun care să furnizeze membrilor comunității abilitățile, cunoștințele și experiențele relevante pentru dezvoltarea lor personală. Suita de activități preconizate - de suport, extracurriculare, de consiliere, educative, inclusiv de educare a părinților - va îmbunătăți aspecte de natură economică și socială ale vieții urbane, contribuind totodată la diminuarea abandonului școlar. În acest context, investițiile stabilite în cadrul proiectului vor diminua numărul populației aflate în risc de excluziune socială și vor crea un climat social propice integrării grupurilor vulnerabile ce va conduce la creșterea toleranței, la reducerea discriminării, precum și la creșterea încrederii populației în instituțiile ce asigură serviciile sociale integrate la nivel comunitar.

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, în perioada 17 septembrie 2018- 30 iunie 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 2.359.425,55 lei. Din aceștia, două milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste trei sute de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 47 de mii de lei

În prezent, din cele 1.172 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.