Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio dezvoltă infrastructura rutieră județeană din Ialomița

Vineri, 29 octombrie a.c., a avut loc recepția lucrărilor de execuție aferente proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 localitățile Dridu - Fierbinți Tîrg - limită județ Ilfov, DJ 101 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 limită județ Călărași- Sinești (DN2)”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Beneficiarul proiectului este parteneriatul dintre Consiliul Județean Ialomița și localitățile Fierbinți Târg, Adâncata, Drăgoești, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Movilița, Roșiori, Sinești, lider de proiect fiind Consiliul Județean Ialomița.

Cu ajutorul fondurilor europene Regio au fost modernizați 49,493 km de drum județean, repartizați astfel:

  • 20,840 km: DJ 302 - de la limita județ Călărași, drumul traversează localitățile Drăgoiești, Roșiori, Movilița - intersecție E85 până la intersecția cu DJ 101 localitatea Dridu.
  • 21,053 km: DJ 101, asigură accesul locuitorilor din Movilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1D către București și Brașov.
  • 7,600 km: DJ 402, face unica legătură între localitățile Sinești - Lilieci - Cătrunești - Hagiești, către rețeaua TEN-T respectiv DN2 (E85)

Lucrările desfășurate au urmărit modernizarea infrastructurii rutiere cu mixturi asfaltice de calitate, executarea de șanțuri din pământ sau beton pe toată lungimea drumurilor, acostamente, accese la proprietăți, modernizarea trecerilor la nivel de cale ferată, racordarea drumurilor județene cu drumurile naționale sau europene și executarea de marcaje și semnalizări rutiere.

Din punct de vedere economic, modernizarea DJ 302 , DJ 101, DJ 402 conduce implicit la îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, a drumurilor județene din Ialomița, contribuind la siguranța traficului, dezvoltarea infrastructurii de afaceri și a posibilităților de acces la acestea, îmbunătățirea funcționării eficiente a piețelor de muncă cât și accesibilitatea la locurile de muncă și asigurarea conectivității regionale și inter-regionale prin micșorarea distanțelor și a timpilor de parcurs.

Din punct de vedere al accesibilității a fost îmbunătățită legătura către DN 1D și E85 (DN2): prin DJ 101 a locuitorilor din Movilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1: prin DJ 302 a locuitorilor din Drăgoești, Roșiori și Movilița către E85; prin DJ 402 a locuitorilor din Sinești, Lilieci, Cătrunești, și Hagiești către rețeaua TEN-T și către centre urbane importante ca București și Brașov.

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de luni, între 20 decembrie 2017 – 31 decembrie 2021, iar bugetul investiției are o valoare totală de 115.004.412,43 lei, din care 88,45 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 13,53 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 13 milioane de lei este cofinanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 6.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere județene, inclusiv în cadrul apelului dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 23 de aplicații în valoare totală de 2,7 miliarde de lei, ce au solicitat 2,02 miliarde de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 12 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 1,19 miliarde de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 1,15 miliarde de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.116 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 858 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,85 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 7,5 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 58 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 677,39 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 610,61 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.