Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 9,8 milioane de lei fonduri Regio pentru infrastructura educaţională din municipiul Roşiorii de Vede

untitled10-1418371807.jpg

Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat primul contract de finanţare pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, prin programul Regio.

Beneficiarul – Unitatea Administrativ-Teritorială Roşiorii de Vede – a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare Campus Şcolar – Liceul Tehnologic nr. 2 din municipiul Roşiorii de Vede”.

Contractul de finanţare are o valoare totală de 15.569.119,56 lei, din care 10.006.279,39 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 8.505.337,48 lei; fonduri din bugetul naţional: 1.300.816,32 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 12.394,94 lei). Cererea de finanţare a fost depusă la sfârşitul lunii martie a.c., în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte deschis în această primăvară pentru infrastructura educaţională din regiunea Sud Muntenia, prin realocarea de fonduri în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Proiectul are o durată de implementare de 13 luni, interval de timp în care va fi îmbunătăţită infrastructura educaţională a Liceului Tehnologic nr. 2 din Roşiorii de Vede, prin construirea unor spaţii de cazare care să corespundă calitativ standardelor în vigoare şi care să deţină camere pentru elevi şi garsoniere pentru profesori, a unei săli de sport, ateliere în care elevii să îşi desfăşoare orele de practică, precum şi construirea de garaje pentru autovehiculele şcolii.

Până în prezent, în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise pentru DMI 3.4, la nivelul judeţului Teleorman s-au depus 10 proiecte pentru reabilitarea de unităţi şcolare, din care au fost contractate 3, ce au o valoare totală de peste 45 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.