Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 94 de milioane de lei fonduri europene pentru dezvoltarea județului Argeș

În data de 8 aprilie, în prezența viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Dan Constantin Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topoloveni, și Adrian Macovei, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, au semnat patru contracte de finanțare destinate infrastructurii sociale, de sănătate și rutiere, precum și creșterii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

Consiliul Județean Argeș beneficiază de finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR) pentru îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și rutiere. Proiectele au fost depuse în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – „Unități de primiri urgențe”, respectiv Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Proiectul ce vizează extinderea și dotarea spațiilor de urgență ale Spitalului Județean de Urgență Pitești are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de urgență la standarde înalte, iar personalul medical de condiții de desfășurare a activității în cele mai bune condiții. Investițiile din cadrul acestei aplicații se ridică la o valoare totală de 10.422.816,26 de lei, din care peste 4,7 milioane de lei este contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 1,9 milioane de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, iar aproape 137 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 54 de luni, începând cu 1 noiembrie 2017.

Pentru „Modernizarea DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 g – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” administrația județeană argeșeană, în calitate de lider de proiect, are ca obiectiv major modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin optimizarea parametrilor relevanți precum creșterea vitezei, a siguranței rutiere, precum și a portanței pe raza localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca, cu scopul de a stimula mobilitatea regională.

Aplicația este depusă de Consiliul Județean Argeș, în parteneriat cu primăriile comunelor: Slobozia, Teiu, Căteasca, Mozăceni, Negrași, Rociu, Oarja, și are o valoare totală de 99.818.008,40 lei, din care peste 83 de milioane de lei reprezintă contribuția din FEDR, aproximativ 12,8 milioane de lei este alocarea din bugetul de stat, în timp ce aproape 2 milioane de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 66 de luni (1 ianuarie 2017-30 septembrie 2022), 83 de luni (1 octombrie 2015 -31 august 2022).

Primăria Orașului Topoloveni are calitatea de beneficiar de finanțare europeană prin POR, pentru proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din orașul Topoloveni”, depus în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Obiectivul specific – „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, Operațiunea A: „Clădiri rezidențiale”. Prin acest demers ce are o perioadă de implementare de 79 de luni, începând cu 1 ianuarie 2014, administrația din Topoloveni își propune să crească eficiența energetică a blocurilor situate în zona Calea București, prin reabilitarea termică a acestora, prin implementarea unui iluminat eficient din punct de vedere energetic, precum și prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă. Proiectul are o valoare totală de 4.440.821,50 lei, din care peste 1,9 milioane de lei este contribuția din FEDR, aproape 350 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce peste 15 milioane de lei este cofinanțarea beneficiarului.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a atras fonduri europene prin aplicația „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Ciofrângeni, județul Argeș”, depusă în cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: „Persoane cu dizabilități”. Astfel, în perioada 1 iunie 2017 – 31 mai 2022 vor fi dezvoltate servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate, în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități care vor avea asigurate condiții decente de trai, într-un mediu de tip familial. Proiectul are o valoare totală de 5.692.228,73, din care peste 3,5 milioane de lei este alocarea din FEDR, aproape 550 de mii de lei constituie contribuția din bugetul de stat, în timp ce aproximativ 85 de mii de lei este cofinanțarea beneficiarului.

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.150 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,6 miliarde de lei. Dintre acestea 243 au fost înregistrate la nivelul județului Argeș, prin care sunt solicitate fonduri de peste un miliard de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro