Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 4,7 milioane de lei fonduri Regio pentru îmbunătățirea Unității de primiri urgențe a Spitalului de Urgență Slobozia

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat în data de 21 martie contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

Cererea de finanțare a fost depusă de solicitant în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

În vederea extinderii, modernizării și dotării Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar de fonduri nerambursabile, va realiza investiții de 7.472.765,74 lei, cât reprezintă valoarea totală a proiectului, din care Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocă peste 4,7 milioane de lei, aproximativ 1,9 milioane de lei sunt provin din bugetul de stat, iar peste 136 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului. Prin finalizarea acestui demers, pacienții vor beneficia de servicii medicale furnizate la standarde europene, evitându-se totodată redirecționarea acestora către alte unități spitalicești, iar personalul medical va avea acces la aparatură modernă prin care timpul necesar diagnosticării și tratării va fi diminuat. Proiectul are o perioadă de implementare de 73 de luni, începând cu 1 decembrie 2015.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a înregistrat până în prezent 1.124 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 81 de aplicații, având o valoare eligibilă finanțată din FEDR și bugetul de stat, de 69,41 milioane de lei, provin din județul Ialomița. În acest context, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” au fost înregistrate 6 aplicații ce au o valoare totală eligibilă de peste 56 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din POR puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.