Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ordinul MFP nr. 33/2012 privind rambursarea cheltuielilor cu TVA efectuate in cadrul proiectelor cu finantare europeana

Avand in vedere prevederile art. 2 din Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele opera tionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulter ioare, si al art. II alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/200 7 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, ministrul finantelor publice emite ordinul MFP nr. 33/2012 2012 privind rambursarea cheltuielilor cu TVA efectuate in cadrul proiectelor cu finantare europeana.

Documentul este publicat integral pe site-ul nostru, la sectiunea Clarificari utile