Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ordinul MFE nr. 1284/2016, privind reglementarea achiziţiilor efectuate de beneficiarii privaţi

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Ordinul este în vigoare începând cu data de 12 august şi reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanţii sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014 - 2020, Mecanismele financiare SEE şi Norvegian, Programul de cooperare Elveţiano-Român. Raţionamentul ce a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit căruia entităţile private care derulează achiziţii în cadrul proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relaţiilor comerciale.

Prezentul Ordin MFE poate fi consultat pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinmfenr1284aug2016achizitiiprivati.pdf.

Menţionăm că acesta nu se aplică următoarelor programe: PNDR 2014-2020, programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei.