Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Oraşul Fundulea obţine aproximativ 17 milioane de lei fonduri Regio pentru reabilitarea unui campus preuniversitar

liceultehnologic-1415778381.jpg

În data de 11 noiembrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanţare pentru „Înfiinţare şi modernizare Şcoala de Arte şi Meserii – Grup Şcolar Agricol Fundulea”. Proiectul a fost depus la sfârşitul lunii martie de către Unitatea Administrativ-Teritorială Fundulea din judeţul Călăraşi în cadrul celui de-al doilea apel deschis pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al programului Regio 2007 - 2013.

Contractul de finanţare are o valoare totală de 22.788.679,26 lei, din care 17.296.761,47 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 14.702.247,25 lei; fonduri din bugetul naţional: 2.248.578,99 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 345.935,23 lei). Acesta este proiectul cu cea mai mare valoare de la nivelul judeţului Călăraşi finanţat în cadrul programului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ.

Cu sprijinul financiar nerambursabil obţinut în cadrul programului Regio vor fi continuate lucrările de reabilitare începute în anul 2008, dar care au fost sistate din lipsă de fonduri. Astfel, prin acest proiect vor fi îmbunătăţite condiţiile infrastructurii Liceului Tehnologic nr. 1 din oraşul Fundulea, pentru un număr de aproximativ 750 de elevi, în scopul creşterii calităţii actului educaţional, a atractivităţii şi competitivităţii pe piaţa şcolară naţională şi europeană.

Proiectul oraşului Fundulea are o durată de implementare de 13 luni, interval de timp în care vor fi executate lucrări de construire, extindere, consolidare şi modernizare a clădirilor campusului preuniversitar al Liceului Tehnologic nr. 1. Clădirile ce vor fi reabilitate găzduiesc garsonierele pentru cadrele didactice, cantina, sala de sport, căminul, centrala termică, atelierul agricol, atelierul mecanic şi şcoala cu 16 clase.

Judeţul Călăraşi are până în prezent un număr total de 24 de proiecte depuse în cadrul Domeniului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Dintre acestea, au fost semnate 15 contracte de finanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 32,7 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.