Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nouă întâlnire de lucru destinată beneficiarilor de fonduri Regio

În data de 27 februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, prin intermediul Serviciului monitorizare proiecte POR, la sediul central din Călărași, un nou seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

La acest eveniment au participat beneficiarii care au accesat fonduri europene nerambursabile în cadrul diferitelor axe prioritare aferente POR. Astfel, au fost abordate aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5), îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prioritară 6), precum și dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8).

În cadrul întâlnirii, reprezentanții administrației publice, precum și cei ai mediului de afaceri au primit recomandări privind întocmirea corectă a materialelor de publicitate, conform Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Totodată, participanții au fost familiarizați cu procedurile implementării proiectelor, pentru o monitorizare corectă.

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneficiarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.