Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi investiții destinate clădirilor rezidențiale din municipiul Giurgiu

În data de 8 iulie, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, municipiul Giurgiu, Ansamblul 4”.

Proiectul Primăriei Municipiului Giurgiu beneficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Astfel, prin această aplicație, administrația locală își propune să îmbunătățească eficiența energetică a infrastructurii clădirilor rezidențiale cuprinse în cel de-al patrulea ansamblu. În acest sens, vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică la 254 de gospodării ce vor determina scăderea consumului de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare de autoritățile municipale giurgiuvene este de 5.307.777,07 lei. Din aceștia, peste 2,6 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 461 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, în timp ce peste două milioane de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului se realizează 72 de luni, în perioada 1 aprilie 2016 – 28 martie 2022.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 23 de proiecte aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri de aproape 70 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.