Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii sociale din judeţul Argeş!

Marţi, 15 mai a.c., Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Beneficiarul finanţării este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, care a primit fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Ştefăneşti”.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.170.661,72 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 899.076 de lei (fonduri nerambursabile FEDR: 764.214,60 lei; valoare nerambursabilă din bugetul naţional: 116.879,88 lei; cofinanţare beneficiar: 17.981,52 lei).

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale din oraşul Ştefăneşti, prin reabilitarea şi modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare, fapt ce va avea ca rezultat diversificarea serviciilor sociale, precum şi un acces crescut şi egal al copiilor cu dizabilităţi la aceste servicii.

Perioada de derulare a contractului de finanţare este de 20 de luni, interval de timp în care vor fi executate lucrări de reabilitare, modernizare şi echipare a Centrului de zi, în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor clădirii şi acordării unor servicii sociale optime în domeniu, atât pentru copii cu dizabilităţi, cât şi pentru alţi potenţiali beneficiari din comunitate. Astfel, Centrul de zi, cu o capacitate de 24 de locuri, ce funcţionează într-o clădire veche, improprie cu grave probleme legate de infrastructură, va deveni unul modern, conform standardelor europene şi dotat cu echipamente specifice, adecvat furnizării unor servicii sociale de calitate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.