Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

MIPE recomandă data de 20 noiembrie 2023, ca termen limită pentru inițierea actelor adiționale în SMIS

Ministerul Investițiilor și Programelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a stabilit un termen limită pentru inițierea actelor adiționale în SMIS. Astfel, reprezentanții legali ai beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 și pentru Organismele Intermediare, au primit recomandarea de a iniția actele adiționale în SMIS până cel târziu pe data de 20 noiembrie 2023, pentru a putea asigura premisele rezonabile de procesare la nivelul OI și AM și de a analiza oportunitatea modificărilor la nivelul tuturor contractelor de finanțare pe care le au în desfășurare.

În contextul adoptării OG 15/2021 și OUG 64/2022, a emiterii Ordinelor 1336/2021, 2050/2022 și Instrucțiunii AMPOR 193/23.03.2022, precum și a Ordinului 1586/2022, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 au dispus în termen util de instrumentele necesare în vederea inițierii demersurilor legate de modificare a contractelor de finanțare, pentru realocarea sumelor disponibile, sau creșterea valorii acestor contracte, în scopul finalizării investițiilor propuse.

Având în vedere complexitatea modificărilor ce urmează a fi operate la nivelul contractelor de finanțare, modificări ce vizează angajarea unor sume din bugetul de stat și bugetul FEDR (după caz), în condițiile legii, sau realocări bugetare, precum și luând în calcul perioada de timp rămasă până la încheierea anului 2023, în situația în care la nivelul AMPOR vor fi transmise acte adiționale având ca obiect modificări ale contractelor de finanțare în vederea aplicării OG 15/2021 sau OUG 64/2022, sau alte modificări bugetare, după data de 4 decembrie 2023, există riscul major ca acestea să nu poată fi semnate până la 31.12.2023 (mai ales în situația în care aceste acte adiționale vor necesita clarificări, sau vor fi returnate pentru refacere).

De asemenea, în cazul în care solicitările de modificare a contractelor de finanțare în conformitate cu OG nr. 15/2021 și OUG nr. 64/2022 nu vor ajunge la AMPOR întocmite cu respectarea prevederilor acestor acte normative, Ordinelor și Instrucțiunilor emise în acest sens, aceasta se va afla în imposibilitatea obiectivă de a le aviza în termen util, de a efectua demersurile necesare pentru angajarea fondurilor solicitate (după caz) și de a emite un acord de voință care să consfințească aceste modificări.