Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Lansare licitatia deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.3

 

A fost lansatã licitatia deschisã de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.3 "Îmbunãtãtirea dotãrii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgentã" din cadrul Axei prioritare 3 “Îmbunãtãtirea infrastructurii sociale" a Programului Operational Regional 2007 - 2013.

Începând de astãzi, 31 octombrie, fiecare din cele 8 Organisme Intermediare constituite în cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionalã pot primi proiecte ce vizeazã îmbunãtãtirea dotãrii cu vehicule si echipamente a bazelor operationale regionale si judetene pentru interventii în situatii de urgentã.

Cererile de finantare se primesc continuu pânã la contractarea integralã a fondurilor alocate. Alocarea financiarã indicativã pentru acest domeniu major de interventie este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã si 14.926.007 Euro cofinantare nationalã din surse publice.

Alocarea financiarã indicativã pe regiunea noastra de dezvoltare pentru domeniul major de interventie 3.3 "Îmbunãtãtirea dotãrii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgentã" este de  14,16 milioane de Euro.