Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Jurnalistii din judetul Giurgiu au vizitat cateva proiecte finanţate din Regio

 

În data de 2 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a treia vizită în teren cu jurnaliştii la locul de implementare a proiectelor ce se derulează cu sprijin financiar nerambursabil Regio în regiunea noastră. Acţiunea s-a desfăşurat în judeţul Giurgiu şi a avut ca obiectiv prezentarea rezultatelor a trei proiecte Regio, dar şi a impactului programului la nivel local, asigurând astfel transparenţă în utilizarea fondurilor nerambursabile.  

Cele trei proiecte vizitate în judeţul Giurgiu au primit asistenţă financiară din domeniile majore de intervenţie ale Regio, ce vizează dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor. Astfel, jurnaliştii au avut ocazia de a observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor Regio, prin vizitarea următoarelor proiecte: 

1. Reabilitare şi extindere complex de servicii sociale – beneficiar: UAT Judeţul Giurgiu (valoare totală proiect: 3.639.292,49 lei);

2. Reabilitare şi modernizare DJ 411: limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata - Podul Doamnei - Clejani (DN61) – beneficiar: UAT Judeţul Giurgiu (valoare totală proiect: 109.216.190,48 lei);

3. Centru multifuncţional de dezvoltare a afacerilor – beneficiar:  SC Camion Logistic SRL, localitatea  Bolintin Deal (valoare totală proiect: 16.005.954,82 lei). 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.