Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții pentru reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit „Țara Copilăriei”

În data de 15 mai a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit Țara Copilăriei”, depus spre finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Prin această inițiativă, Primăria Municipiului Călărași, în calitate de beneficiar de finanțare nerambursabilă, are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon, crescând eficiența energetică a clădirii  Grădiniței cu Program Prelungit „Țara Copilăriei”. Pentru realizarea obiectivului, vor fi finanțate lucrări ce vor conduce la reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, diminuându-se totodată emisiile poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Astfel, prin realizarea acestor investiții, preșcolarii și cadrele didactice din unitatea de învățământ își vor desfășura activitatea educativă în condiții de confort la standarde europene.

Pentru Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit Țara Copilăriei” investițiile au o valoare totală de 3.656.311, 97 lei din care peste trei milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 475 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar peste 73 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 57 de luni (08.07. 2017 – 31.03.2022).

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 de milioane de lei. Dintre acestea 16 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B,(inclusiv aplicațiile SUERD) solicită fonduri de peste 65 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.