Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții de peste 45 de milioane de lei pentru reducerea emisiilor de carbon în stațiunea Sinaia!

Astăzi, 25 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Vlad Gheorghe Oprea, primarul orașului Sinaia au semnat contractele de finanțare pentru proiectele „Construire park&ride” și „Eco – bus”. Astfel, pentru reducerea emisiilor de carbon, obiectivul general comun al celor două proiecte, investițiile se ridică la o valoare totală de peste 45 de milioane de lei.

Cele două aplicații sunt finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Pentru realizarea obiectivului propus, Primăria Orașului Sinaia, beneficiar de fonduri Regio, va asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din transportul privat cu autoturisme, către transportul public („Construire park&ride”), dezvoltând totodată un sistem de transport public de călători atractiv și eficient („Eco-bus”).  Prin implementarea acestor proiecte complementare, locuitorii orașului, precum și turiștii care aleg ca destinație stațiunea Sinaia, vor beneficia de o parcare cu o capacitate de 300 de locuri, precum și de două stații de reîncărcare a autovehiculelor alimentate electric. De asemenea, beneficiile vizate includ creșterea capacității de transport public, extinderea traseelor rutiere și modernizarea sistemului de transport, prin introducerea unui sistem inteligent de management al traficului, al unui sistem de e-ticketing, precum și prin achiziționarea a 11 autobuze ecologice, nepoluante pentru transportul public de călători.

Proiectul „Construire park&ride” are o valoare totală de 27.097.223,07 lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 3 milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce peste 450 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Perioada de implementare a acestui proiect este de 54 de luni, începând cu 1 septembrie 2017.

Aplicația „Eco-bus” vizează investiții a căror valoare totală se ridică la 18.314.932,44 lei, peste 13,5 milioane de lei este alocarea din FEDR, aproximativ 2 milioane de lei provin din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului având o valoare de aproape 320 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în perioada 25 februarie 2016 – 28 februarie 2021.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.161 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 302 cereri de finanțare, având o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 3 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 4e, solicită fonduri de peste 62 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.