Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții de aproape 25 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a clădirilor din municipiul Ploiești

Joi, 6 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Adrian-Florin Dobre, primarul municipiului Ploiești, au semnat cinci contracte de finanțare în valoare de peste 24 de milioane de lei, pentru creșterea eficienței energetice a patru loturi de clădiri rezidențiale, precum și a Grădiniței cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina”.

Primăria Municipiului Ploiești a accesat fonduri europene prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, respectiv Operațiunea B – Clădiri publice.

Aceste aplicații au ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon prin creșterea eficienței termoenergetice a 14 clădiri rezidențiale, precum și a Grădiniței cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina” aflate pe raza municipiului. În vederea atingerii acestui deziderat, vor fi realizate lucrări de reabilitare termică, de implementare a unui sistem de iluminat eficient prin utilizarea panourilor fotovoltaice ca surse de energie regenerabilă. Prin implementarea proiectelor, se vor înregistra scăderi considerabile în ceea ce privește emisia gazelor cu efect de seră, consumul anual de energie primară, totodată 537 de gospodării și infrastructura aferentă instituției de învățământ preșcolar primind o clasificare mai bună din punct de vedere energetic.

Pentru „Eficientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești – lot 1” investițiile au o valoare totală de 2.598.246,04 lei din care peste 1,2 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 226 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar peste un milion de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 42 de luni, începând cu 1 ianuarie 2014.

Proiectul privind „Eficientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești – lot 2” necesită o alocare în valoare totală de 9.421.358,16 lei, din care peste 4,6 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 823 de mii de lei provin din bugetul național, aproximativ 3,6 milioane de lei fiind contribuția eligibilă a beneficiarului. Perioada de implementare prevăzută pentru acest demers este de 43 de luni, începând 1 martie 2017.

Prin demersul ce are ca obiectiv reabilitarea termică a celui de-al treilea lot de blocuri, proiect ce are o perioadă de implementare de 43 de luni, din 1 martie 2017, sunt preconizate investiții în valoare totală de 3.897.037,02 lei. Din această sumă, peste 1,9 milioane de lei provin din FEDR, peste 336 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului ridicându-se la  aproximativ 1,5 milioane de lei.

Aplicația destinată celui de-al patrulea lot de blocuri estimează o valoare totală a fondurilor de 4.743.469,15 lei, din care contribuția din FEDR depășește două milioane de lei, aproximativ 382 de mii de lei provin din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă în valoare de aproape 1,7 milioane de lei. Implementarea proiectului se realizează în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2020.

„Eficientizarea energetică: Grădinița cu Program Prelungit Sfântul Mucenic Mina” este un proiect cu o valoare totală de 4.286.791,61 lei, din care aproape 3,6 milioane de lei reprezintă valoarea nerambursabilă alocată din FEDR, aproximativ 550 de mii de lei constituie contribuția bugetului de stat, beneficiarul asigurând o cofinanțare eligibilă de peste 84 de mii de lei. Pentru implementarea acestui proiect este estimată o perioadă de 38 de luni, începând cu 1 februarie 2017.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 37 de proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3 sunt solicitate fonduri de aproape 237 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.