Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnirea anuală a Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia

Mâine, 27 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza, la sediul central din municipiul Călăraşi, Întâlnirea anuală a Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia. Scopul organizării acestei întâlniri este de a prezenta stadiul de dezvoltare a Reţelei, precum şi de a identifica metode utile de colaborare a membrilor în vederea dezvoltării eficiente şi durabile socio-economice a regiunii Sud Muntenia.

Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, acesta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale.   

 Reţeaua REGIO include în prezent 85 de instituţii publice (regionale şi locale), organizaţii non-guvernamentale, instituţii academice şi asociaţii profesionale. Membrii Reţelei de informare sunt sprijiniţi de către ADR Sud Muntenia în activităţile de comunicare. Acest sprijin este materializat, în măsura în care este solicitat, în întâlniri regionale, publicaţii, experţi care să participe la activităţile multiplicatorilor.

Obiectivul strategic al Reţelei este de a crea un cadru unitar care să asigure o informare promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre oportunităţile Programului şi despre modul în care proiectele finanţate prin POR pot îmbunătăţi aspectele economice şi sociale ale comunităţilor regionale şi locale.