Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru privind stabilirea drumurilor regionale ce ar putea primi finanțare în cadrul perioadei 2021-2027

Joi, 18 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la sediul central din Călărași întâlnirea de lucru destinată administrațiilor județene, privind stabilirea rețelei de drumuri județene ce asigură conectivitatea cu rețeaua TEN-T, finanțabile în cadrul viitoarei perioade de programare.

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia continuă procesul de pregătire a viitoarei perioade de programare, conectivitatea cu TEN-T (rețeaua transeuropeană de transport) fiind un factor major pentru stimularea competitivității economice și pentru dezvoltarea regiunii Sud Muntenia.

 Preocupările reprezentanților administrațiilor județene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere s-au manifestat și în perioada anterioară de programare, o serie de drumuri județene fiind reabilitate prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, prin Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”. Inițiativele au continuat în actualul Program, în cadrul Axei prioritare 6 - „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”,  Prioritatea de investiții 6.1- „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.