Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea nr. 118, privind verificarea obiectivelor şi a indicatorilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 118/ 27.02.2014, ce completează Procedura de Monitorizare a proiectelor finanţate prin POR (ediţia a III-a a manualului), prin introducerea unui nou capitol V – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare POR (Axele 1 – 5).

Această completare a procedurii a fost determinată de recomandarea Autorităţii de Audit, potrivit căreia, la autorizarea cererilor de rambursare, Autoritatea de Management se va asigura de corelarea indicatorilor fizici şi financiari ai proiectelor, valorificând informaţiile disponibile la nivelul Direcţiei Monitorizare.

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr118din27022014.pdf.