Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Inițiativă de informare online privind oportunitățile de finanțare Regio pentru susținerea parteneriatelor între IMM-uri și entitățile de inovare și transfer tehnologic

ADR Sud Muntenia a organizat online, în data de 16 decembrie, seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare existente prin Programul Operațional Regional (Regio) 2014-2020 pentru parteneriatele dintre IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic.

Astfel, evenimentul ce a reunit reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii și ai entităților de transfer tehnologic (ITT), potențiali beneficiari de finanțare nerambursabilă, a avut ca tematică Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Operațiunea C, „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării”, din cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014-2020.

În cadrul evenimentului, desfășurat prin intermediul aplicației ZOOM, au fost prezentate criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, indicatorii de proiect, precum și condițiile de accesare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectelor menite a realiza investiții pentru dezvoltarea parteneriatelor sustenabile între IMM-uri și entitățile de inovare și transfer tehnologic, în vederea valorificării cercetărilor și a ideilor, proprii sau preluate, cu scopul de a introduce pe piață produse, servicii și procese optimizate, respectiv inovative.

Pentru acest apel non-competitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget de peste 5,2 milioane de euro, valoarea minimă a finanțării nerambursabile fiind de 25 de milioane de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului ( noiembrie 2020).

Aplicațiile vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS, în perioada 15 decembrie 2020, ora 12:00, 15 februarie 2021, ora 12:00. Pot solicita finanțare reprezentanții parteneriatelor realizate între IMM-uri și ITT-uri, încheiate în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 sau IMM-uri care în perioada de implementare încheie contracte de colaborare cu ITT. În acest sens, prin IMM se înțelege societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Cu un grad de complexitate ridicat, Axa prioritară 1 presupune un mecanism de implementare ce prevede parcurgerea etapelor: realizarea Concept Note-ului Regional (etapa 1), apel pentru scrisori de intenție din partea ITT (etapa 2), prioritizarea proiectelor conform informațiilor din scrisorile de intenții (etapa 3) și depunerea cererilor de finanţare de către ITT prin procedura standard de depunere a Programului (etapa 4). Începând cu anul 2020, pentru apelurile de proiecte lansate nu se mai aplică etapele 2 și 3 din mecanismul de implementare prezentat anterior.

Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, respectiv a contractării.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia desfășoară activități de promovare a oportunităților de finanțare Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii să se realizeze o rată optimă de absorbție a acestor alocări destinate dezvoltării regionale durabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.