Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Infrastructura şcolară din Călăraşi, modernizată prin Regio

La începutul lunii octombrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat trei noi contracte de finanţare în cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Călăraşi.

Cele trei contracte, pentru care comunele Curcani, Luica şi Nana din Călăraşi au câştigat finanţare nerambursabilă europeană, au fost depuse în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Proiectul „Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, judeţul Călăraşi”, al cărui beneficiar este parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Curcani şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Curcani, are o valoare totală de 689.980,95 lei, din care valoarea eligibilă este de 622.781,95 lei (fonduri FEDR – 529.364,66 lei; fonduri de la bugetul naţional – 80.961,65 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 12.455,64 lei). Contractul de finanţare vizează îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi creşterea gradului de confort pentru cei 225 de elevi înscrişi la Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani. Într-un interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de anvelopare a clădirii şcolii, de realizare a trotuarului de gardă, de realizare a treptelor şi rampelor de acces, de realizare a rigolei perimetrale şi a puţului absorbant, izolarea termică a podului şi înlocuirea acoperişului tip şarpantă.

Cel de-al doilea proiect, denumit „Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII, comuna Luica, judetul Calarasi”, se va derula pe o perioadă de un an şi are o valoare totală de 677.075,89 lei, din care 611.647 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR – 519.900,71 lei; fonduri de la bugetul naţional – 79.514,22 lei; contribuţia beneficiarului – 12.232,96 de lei). Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Luica şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Luica, în calitate de beneficiar, şi-a propus ca prin acest proiect să realizeze creşterea calităţii infrastructurii şcolare prin anveloparea clădirii şcolii şi înlocuirea acoperişului tip şarpantă. Astfel, prin această investiţie se urmăreşte asigurarea accesului la învăţământ de calitate pentru cei peste 170 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial.

Al treilea proiect, intitulat „Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Nana, judeţul Călăraşi”, are ca beneficiar parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Nana şi Şcoala cu clasele I-VIII Nana. Valoarea totală a proiectului este de 674.191,93 lei, din care 609.419,93 reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR – 518.006,94 lei; fonduri de la bugetul naţional – 79.224,59 lei; contribuţia beneficiarului – 12.188,40 lei). Proiectul vizează ridicarea gradului de confort al celor peste 90 de elevi şi îmbunătăţirea infrastructurii Şcolii cu clasele I-VIII din comuna Nana. În cele 12 luni de implementare a proiectului se vor realiza lucrări de rezistenţă a clădirii şcolii, grupuri sanitare la standarde europene şi instalaţii de canalizare pentru grupurile sanitare.

Până în prezent, la nivelul judeţului Călăraşi au fost depuse în total 24 de proiecte pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale cu sprijin financiar acordat prin programul Regio, dintre acestea primind finanţare 5 contracte, ce au o valoare totală de peste 8,6 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.