Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Guvernul a aprobat Memorandumul privind sprijinirea dezvoltării integrate a retelei polilor de crestere din România

Guvernul a aprobat în sedinta de miercuri, 30 ianuarie 2008, Memorandumul privind sprijinirea dezvoltării integrate a retelei polilor de crestere din România, în concordantă cu Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 si Cadrul Strategic National de Referintă 2007- 2013, aprobat de Guvernul României si Comisia Europeanã. Polii de crestere sunt formati din centrele urbane mari si arealul lor de influentã.

 

Acest memorandum este important întrucât polii de crestere vor fi finantati prin POR, în cadrul Axei 1 de sprijinire a dezvoltării urbane, dar si din celelalte programe cu finantare europeanã (POS Competitivitate, POS Mediu, POS Resurse Umane, POS Transport, Programul National pentru Dezvoltare Ruralã si Programul Operational "Dezvoltarea Capacitãtii Administrative").

 

Scopul acestui act normativ este promovarea oraselor ca motoare ale dezvoltãrii regionale si nationale, crearea unor noi relatii urban-rural si configurarea retelelor policentrice.

 

Polii de crestere sunt orasele de Rang I si Rang 0 desemnate conform Legii nr. 351/2001 (Bucuresti, Bacãu, Brasov, Brãila, Galati, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Ploiesti, Timisoara).

 

Arealul de influentã si nevoile de dezvoltare ale acestora urmeazã sã fie identificate prin analize, studii de specialitate si consultarea autoritãtilor implicate. Pe baza acestor analize se vor elabora Planuri Integrate de Dezvoltare si planuri de actiune aferente acestora, cu specificarea activitãtilor/proiectelor si a surselor de finantare.

 

Autoritãtile publice locale relevante trebuie sã îsi consolideze relatiile functionale în teritoriul identificat si sã-si asume un rol clar în procesul dezvoltãrii polilor de crestere.

 

Modalitãtile concrete de sprijinire a polilor de crestere prin intermediul programelor finantate din fonduri europene se va stabili în cadrul Comitetului National de Coordonare (CNC) a programelor operationale, aflat în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor. Modul de orientare a resurselor nationale pentru sprijinirea polilor de crestere se va baza pe mecanismele de alocare a resurselor din Bugetul de Stat.

 

Procesul de sprijinire a polilor de crestere nu va limita accesul celorlalte orase - poli urbani de dezvoltare (orase cu peste 10.000 de locuitori) la finantare din POR, tot prin Axa 1, pentru infrastructura urbanã, socialã, structuri de afaceri, transport urban.

 

De altfel, prin HG 1424/2007 (programul MDLPL de sprijinire a autoritãtilor locale în procesul pregãtirii proiectelor finantabile prin POR), au fost primite si propuneri de proiecte de dezvoltare urbanã de la câteva orase - poli urbani de dezvoltare.