Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grădinița cu Program Prelungit din localitatea Drajna de Jos, județul Prahova va fi modernizată cu finanțare Regio

În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Violeta Gonțea, primarul comunei Drajna, au semnat la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, contractul de finanțare aferent aplicației „Modernizare, dotare și construire anexă tehnică Grădinița cu Program Prelungit, Drajna de jos, județul Prahova”.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Cu sprijinul finanțării Regio, autoritățile locale își propun să crească gradul de participare la nivelul educației timpurii și al calității infrastructurii de educație preșcolară din comună. Astfel, dotarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător și cu aparatură tehnică modernă, precum și construirea unui spațiu adecvat centralei termice vor asigura, pentru elevii și cadrele didactice din comună) un cadru optim pentru desfășurarea procesului educațional prin care se urmărește formarea unei generații bine pregătite și reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului. 

Cererea de finanțare are o valoare totală de 1.066.174,35 lei, din care aproape 880 de mii de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 135 de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 20 de mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni, începând cu 1 martie 2017.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 306 aplicații, având o valoare solicitată de peste două de miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 23 proiecte aferente Axei prioritare 10 sunt solicitate fonduri de peste 170 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.