Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B – Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, în consultare publică

3-1497276862.jpg

Astăzi, 12 iunie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B – Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice (PST).

Eventualele observaţii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie 2017, ora 17:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menţionat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potenţialii solicitanţi care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii de finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 1 - Transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.