Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru reconstruirea Școlii primare cu clasele I-IV din Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu

Luni, 21 decembrie 2020, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin Cărăpănceanu, primarul comunei Ghimpați, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Desființare clădire existentă Școala primară și construcție clădire nouă, proiect cu destinația de Școală primară, regim de înălțime P+1E” depus spre finanțare de Primăria Comunei Ghimpați din județul Giurgiu.

Pentru prevenirea abandonului școlar și creșterea gradului de participare la activitățile școlare la nivelul învățământului obligatoriu primar și gimnazial din localitatea Valea Plopilor vor fi realizate investiții pentru reconstruirea și dotarea unei școli, astfel încât aceste măsuri să conducă la crearea premiselor desfășurării unui proces educațional mai eficient și mai atractiv, care să combată principalele cauze de risc de abandon școlar și care să motiveze elevii să urmeze ciclurile superioare de educație. Noua școală va avea cinci săli de clasă, un laborator și un spațiu multifuncțional. Prin crearea noilor funcțiuni de desfășurare a activităților, precum și prin dotarea corespunzătoare a școlii, se creează condițiile realizării de noi activități educaționale creative, precum și realizarea unor activități extra-curriculare.

Termenul de implementare al proiectului este de 66 de luni, începând cu data de 20 iunie 2018 până în data de 30 noiembrie 2023, aplicația având un buget cu valoarea totală de 4.621.454,05 lei. Din aceștia, peste 3,6 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 558 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului ajunge la aproape 86 de mii de lei, în timp ce peste 320 de mii de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.

Implementarea proiectului se realizează cu sprijin financiar nerambursabil asigurat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B - Învățământ obligatoriu.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 2.070 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 14 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 766 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,7 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.