Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru punerea în valoare a Bisericii Sf. Nicolae din satul Mironești, județul Giurgiu

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Mihai-Marian Muscariu, starețul Schitului Mironești, au semnat în data de 23 mai contractul de finanțare aferent proiectului „Consolidare, restaurare Biserica Sf. Nicolae, Mironești, com. Goștinari, realizare corp anexă – lumânărar pangar, grup sanitar, spațiu tehnic și turn clopotniță, amenajare incintă, realizare iluminat interior/exterior de ambient și arhitectural, realizare împrejmuiri și accese principale/secundare”.

Schitul Mironești – situat în comuna Goștinari, județul Giurgiu – beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 5 - „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

             Proiectul are ca obiectiv general restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al Bisericii „Sf. Nicolae”, Schitul Mironești, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor ce asigură dezvoltarea economică și păstrarea culturii tradiționale românești. Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv vor fi finanțate acțiuni de restaurarea și conservare a obiectivului de patrimoniu, de introducere a schitului în minimum două circuite turistice, național și internațional, de diversificare a serviciilor cultural-religioase prin organizarea anuală a minimum patru evenimente centrate pe valorificarea tradițiilor locale. Aceste inițiative, întărite prin realizarea unui parteneriat durabil privind dezvoltarea economică și socială a comunității, precum și prin stimularea interesului pentru cultură la nivelul comunității locale sunt aspecte ce vor genera o creștere a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu, de la 280, înregistrați în prezent,  la minimum 960.

Pentru punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Biserica „Sf. Nicolae” din Mironești sunt estimate investiții a căror valoare totală este de 20.660.734,96 lei, din care peste 17 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape trei milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce aproximativ 421 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 65 de luni, începând cu 14 ianuarie 2016.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproape 800 de milioane de lei. Dintre acestea, 13 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1, (inclusiv aplicațiile SUERD) solicită fonduri de peste 118 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.