Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în județul Ialomița

În data de 20 august, în prezența viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizare DJ 306 limita județul Călărași – Albești – Andrășești - Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102 H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora – limită de județ Buzău”.

 Administrația județului Ialomița are ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității populației din zonele rurale și urbane adiacente tronsoanelor de drumuri județene propuse spre modernizare, precum și a mobilității în regiunea Dunării. Astfel, aplicația depusă de Consiliul Județean Ialomița primește finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a SUERD - Legături rutiere, feroviare şi aeriene.

Prin implementarea acestui proiect, pe tronsoanele drumurilor județene selectate, deservite de transportul public de călători vor fi amenajate stații pentru călători și, de asemenea, vor fi optimizați parametrii privind creșterea vitezei de deplasare, a siguranței rutiere și a portanței.

Cererea de finanțare privind modernizarea tronsoanelor aferente drumurilor județene DJ 306, DJ 102 H și DJ 203 E are o valoare totală de 133.428.749,91 lei, din care alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 113 milioane de lei, contribuția bugetului de stat se ridică la peste 17 milioane de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 2,6 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 79 de luni (10 februarie 2016 – 31 august 2022).

Până la această dată, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 87 de aplicații, cu o valoare solicitată de peste 812 milioane de lei, provin din județul Ialomița. În acest context, în cadrul Axei prioritare 6, Priorității de investiții 6.1, prin cele două apeluri, la nivelul județului Ialomița au fost înregistrate două aplicații cu o valoare eligibilă de peste 233 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro