Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru amenajarea zonei mediane a Canalului Cama din municipiul Giurgiu

În data de 27 septembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajare spațiu de Agrement pe Canal Cama – zona mediană” ce are ca obiectiv îmbunătățirea mediului urban.

Administrația locală a municipiului Giurgiu beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

În acest sens, vor fi finanțate lucrări prin care zona mediană a Canalului Cama, având un potențial social remarcabil, în prezent degradată, va fi transformată într-un spațiu de agrement și de petrecere a timpului liber, un spațiu modern și atractiv pentru desfășurarea activităților culturale. Astfel, implementarea acestor investiții va genera condiții de viață mai bune pentru populație, precum și o creștere a suprafețelor verzi din municipiul Giurgiu.  

Având o perioadă de implementare de 68 de luni, începând cu 2 mai 2017, proiectul vizează investiții a căror valoare totală se ridică la 22.831.889,60 lei. Din aceștia, peste 19 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape trei milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 456 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.172 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de către solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 11 proiecte aferente Axei prioritare 4, destinate dezvoltării urbane durabile, se solicită fonduri de peste 192 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.