Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanţare Regio pentru un nou proiect din cadrul Polului de Creştere!

În prima săptămână a lunii mai a.c., s-a semnat ce-a de-a patra cerere de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul finanţării nerambursabile din fonduri Regio este Unitatea administrativ teritorială oraşul Băicoi, care primeşte asistenţă financiară nerambursabilă pentru proiectul ,,Reabilitarea / modernizarea, extinderea şi echiparea specifică a centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Lileşti - Băicoi".

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  8.898.061,80 lei din care:  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.680.777,03lei,  cofinanţarea eligibilă a beneficiarului   este de 141.383,20 lei iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 1.680.520,59 lei.  Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, interval de timp în care spaţiului destinat Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lileşti-Băicoi va fi reabilitat şi modernizat cu sprijinul fondurilor Regio. Astfel, proiectul va contribui la îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială destinate incluziunii sociale şi va facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile sociale.

De implementarea proiectului  vor beneficia 103 persoane aflate în situaţii de risc social care vor fi cazate şi /sau asistate  într-un centru modernizat. Astfel, fondurile nerambursabile vor fi folosite la: reabilitarea a peste 2300 mp de clădire, achiziţionarea de obiecte de mobilier şi uz gospodăresc precum şi la dotarea centrului cu echipamente pentru supraveghere medicală şi fizioterapie.  

 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.