Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa

În data de 23 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada Avram Iancu, bloc 1, bloc 2, bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița”.

Proiectul Primăriei Orașului Pucioasa beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Astfel, prin această aplicație, administrația locală își propune să îmbunătățească eficiența energetică a infrastructurii a trei blocuri de clădiri rezidențiale aflate pe strada Avram Iancu. În acest sens, vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică la 60 de gospodării, investiții ce vor determina scăderea consumului anual specific de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și o mai bună încadrare din punct de vedere energetic a locuințelor.

Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare de autoritățile locale din Pucioasa este de 2.775.301,32 lei. Din aceștia, peste 1,3 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape 239 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, în timp ce peste un milion de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului se realizează 50 de luni, în perioada 1 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2020.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 12 proiecte aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri de peste 119 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.