Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Evenimentul regional „Focus Grup de Descoperire Antreprenorială” destinat domeniilor agricultură, industrie alimentară și bioeconomie

Astăzi, 23 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la sediul central din Călărași, evenimentul regional „Focus Grup de Descoperire Antreprenorială”, privind dezvoltarea domeniilor agricultură, industrie alimentară și biochimie - dezvoltarea economiei circulare.

Acțiunea este a treia din seria celor destinate planificării strategice aferente perioadei 2021 – 2027, prin procesul de descoperire antreprenorială. Inițiativa Agenției a reunit reprezentanți ai mediului privat, ai mediului de cercetare, ai administrației publice locale, precum și ai societății civile.

În cadrul celor două componente ce au structurat această întâlnire, sesiunea plenară și activitatea pe grupuri paralele de descoperire antreprenorială, a fost prezentată „Strategia pentru dezvoltare inteligentă a regiunii Sud Muntenia” și un proiect de cercetare din domeniul industriei alimentare, ce a valorificat o componentă de inovare. De asemenea, cu sprijinul experților din cadrul Serviciului Dezvoltare au fost identificate principalele provocări din domeniile menționate și propuneri ce vor contribui la conturarea portofoliului regional de proiecte finanțate din fondurile nerambursabile din următoarea perioadă de programare 2021–2027, precum și la trasarea priorităților de dezvoltare antreprenorială în domeniile de specializare inteligentă, elemente fundamentale ale viitoarelor programe operaționale naționale.

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia și-a propus să încurajeze descoperirea unor căi noi de dezvoltare economică sustenabilă prin care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite ce vor putea fi finanțate în viitoarea perioadă.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.