Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Eveniment de semnare a unui nou contract de finantare la sediul ADR

Vineri, 23 martie a.c., domnul Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu domnul Cristian Petrescu, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, vor semna, la Călăraşi, contractul de finanţare pentru reabilitarea, extinderea şi modernizarea Centrului de Plasament Filipeştii de Târg din judeţul Prahova. 

Proiectul „Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi dotări la Centrul de Plasament Filipeştii de Târg, judeţul Prahova” va fi finanţat din Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Beneficiarul acestui contract de finanţare este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Valoarea totală a contractului este de 3.917.194,44 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.381.992,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 364.304,67 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 56.046,87 lei.