Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Caravană de informare privind oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea orașelor din Sud Muntenia

În perioada 28-29 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat două seminarii de informare destinate promovării oportunităților de finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), pentru sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon. În acest context, discuțiile derulate au avut în vedere Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e, „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, Obiectiv specific 3.2, „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

În cadrul evenimentelor desfășurate la sediile consiliilor județene din Ialomița și Dâmbovița, reprezentanții autorităților publice locale din orașele și din municipiile regiunii Sud Muntenia (altele decât municipiile reședință de județ) au primit informații privind criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții. Aceste proiecte au ca scop tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, prin respectarea cerințelor privind complementaritatea și abordarea integrată a activităților sau a cererilor de finanțare.

Regiunea Sud Muntenia dispune pentru acest apel necompetitiv de proiecte de un buget de peste 24,8 milioane de euro. Solicitanții de fonduri nerambursabile pot depune cererile de finanțare în perioada 17 iunie – 16 octombrie, ora 12:00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Pentru acest apel de proiecte, beneficiari eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și parteneriatele dintre unitățile administrativ teritoriale eligibile.

Prin organizarea acestor evenimente, ADR Sud Muntenia continuă procesul de promovare a oportunităților de finanțare active în cadrul POR la nivelul regiunii și de sprijinire a potențialilor beneficiari ai programului Regio, prin informarea lor constantă cu privire la modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud - Muntenia s-au depus 1.165 de aplicații ce au o valoare solicitată a fondurilor nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, s-au semnat 563 de contracte de finanțare, având o valoare solicitată de peste 3,9 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.