Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Atenție! Termen limită pentru depunere documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți la Trezorerie

Ministerul Finanțelor a stabilit un termen limită până la care instituțiile publice pot dispun plăți la Trezorerie. Astfel, în conformitate cu ordinul 3589/15.12.2023 al Ministerului Finanțelor, a fost stabilit programul trezoreriilor în data de 29 decembrie 2023, până la ora 10.00, pentru depunerea la unitățile trezorieri statului, a documentelor prin care dispun plăți de la titlurile de cheltuieli bugetare 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, inclusive a documentelor de plată prin care se dispun plăți din sumele încasate de la aceste titluri de cheltuieli bugetare.