Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Atenție! 31 decembrie 2023 este termenul limită pentru efectuarea plăților către furnizori/ constructori din fondurile acordate ca prefinanțare, cereri de plată în cadrul POR 2014-2020!

În contextul măsurilor care sunt implementate în cursul lunii decembrie 2023 pentru asigurarea fondurilor destinate virării sumelor solicitate ca prefinanţare şi cereri de plată de către beneficiarii Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Ministerul Investițiilor și Programelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru POR 2014-2020 reamintește că, până la data de 31.12.2023, trebuie avute în vedere o serie de prevederi:

  • Sumele acordate prin intermediul mecanismelor de prefinanţare şi cereri de plată trebuie utilizate de către beneficiari pentru efectuarea plăţilor aferente proiectelor pentru care acestea au fost solicitate până la închiderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31.12.2023.
     
  • Beneficiarii sunt obligaţi să justifice cheltuielile respective prin depunerea cererilor de rambursare şi a cererilor de rambursare aferente în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, respectiv ale contractului de finanţare.
     
  • Totodată, prefinanţarea acordată şi nejustificată prin intermediul cererilor de rambursare va conduce la transmiterea de Notificări de returnare a prefinanţării nejustificate, impunând beneficiarilor obligaţia de a restitui sumele respective către AMPOR în termen de 15 zile de la data comunicării Notificării.
     
  • Cererile de plată care nu vor fi justificate prin intermediul cererilor de rambursare aferente va conduce la încadrarea cheltuielilor în categoria cheltuielilor neeligibile, impunând beneficiarilor obligaţia de a restitui sumele respective către AMPOR.

Pentru a evita situaţia recuperării fondurilor acordate prin intermediul prefinanţarilor şi a cererilor de plată, beneficiarii au obligația efectuării plăților către furnizori/ constructori până la data de 31.12.2023.