Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 179/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor din cadrul apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 179 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor aferente Axei prioritare 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 - „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B - „Centre comunitare integrate” (POR/8/8.1/B/1/7 regiuni). Astfel, aplicațiile pot fi depuse până la data de 30 aprilie 2021, ora 12:00.

Documentul este disponibil spre consultare pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Instrucțiuni”, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1606/instructiunea-179.pdf, sau pe site-ul AMPOR – www.inforegio.ro.