Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, modernizat prin finanțare Regio

Marți, 10 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat la sediul Consiliului Județean Ialomița contractul de finanțare corespunzător aplicației „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

Proiectul este finanțat prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A- Ambulatorii.

Prin demersul inițiat, administrația județeană, beneficiarul finanțării nerambursabile, își propune să îmbunătățească accesul populației la serviciile de sănătate furnizate de Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dezvoltând capacitatea de diagnostic și tratament a Ambulatoriului, prin adaptarea cabinetelor medicale la standardele actuale. Prin realizarea acestor intervenții va fi reorganizat fluxul de activități al secției care va asigura servicii medicale de calitate populației deservite, generând totodată o reducere a numărului de pacienți internați, precum și a timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. Nu în ultimul rând, personalul medical va beneficia de condiții optime de desfășurare a activității, condiții ce vor susține un management medical pluridisciplinar de calitate al cazurilor complexe, Spitalul Județean de Urgență Slobozia fiind cea mai importantă infrastructură de sănătate ce asigură asistență medicală în județul Ialomița.

Aplicația are o valoare totală de 17.490.007,08 lei, din care peste 7,4 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, alocarea din bugetul național este de aproape trei milioane de lei, beneficiarul asigurând o cofinanțare de peste 214 mii de lei. Proiectul va fi implementat în 92 de luni, până la data de 30 iunie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Ialomița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 88 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 850 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele șapte proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri de peste 60 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.