Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AM POR a publicat instrucțiunea 212 privind modificările Anexei 3 – Bugetul proiectului

În data de 8 februarie 2024, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis o instrucțiune cu privire la modificările Anexei 3 – Bugetul proiectului.

Pentru a asigura introducerea corectă în aplicația informatică SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare, beneficiarii proiectelor implementate în cadrul POR 2014-2020 vor analiza execuția bugetara si vor iniția o notificare de modificare a Anexei 3 - Bugetul proiectului, prin intermediul aceleiași aplicații, până cel mai târziu la momentul transmiterii către OI a ultimei cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor/cererii de rambursare finale, după caz.


Modificarea bugetară se va putea realiza atât pentru proiectele care și-au finalizat toate activitățile prevăzute prin cererea de finanțare, cât și pentru cele stabilite ca nefuncționale, nefinalizate și etapizate.

Instrucțiunea nr. 212 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Instrucțiuni”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1858/Instructiunea%20212_%20modificare%20bugete%20prin%20Notificare%208.02.2024_extern.pdf