Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicata INSTRUCTIUNEA NR. 81 emisa de Autoritatea de Management pentru POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis INSTRUCTIUNEA NR. 81, document ce vizează aprobarea modificărilor la proiectul tehnic si documentaţia de execuţie înainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări. Prezenta Instrucţiune nu se aplica cererilor de finanţare pentru axa de asistenţă tehnică, respectiv axelor prioritare/domeniilor de intervenţie la care Proiectul Tehnic nu a fost subiectul evaluării, selecţiei şi contractării.

Documentul este publicat integral pe site-ul nostru la adresa http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/