Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost prelungit apelul dedicat parteneriatelor între IMM-uri și ITT-uri

Luni, 15 februarie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 148 privind modificarea „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/23.11.2020.

Astfel, ordinul modifică data și ora închiderii apelului de proiecte, noul termen fiind 15 martie 2021, ora 12:00.

Documentul poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT” > „PI 1.1.C - Apel 2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1628/ordin-148-din-15-februarie-2021-prelungire-1-1-C.pdf, sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.