Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost extinsă perioada pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului 3 privind infrastructura socială și de sănătate pentru grupul vulnerabil „Copii”

Marți, 26 ianuarie 2021, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a prelungit cu două luni perioada pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, parte a Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” din POR 2014-2020.

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ este 1 aprilie 2021, ora 12:00. Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației nr. 67/2021 prin care a fost aprobat apelul 3, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Ghidul consolidat, împreună cu anexele, pentru apelul P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, titlul „Grup vulnerabil copii”, „Apelul 3”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1614/8-3-C-corr-2-apel-3.rar, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.