Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Prima serie de evenimente de informare privind oportunitățile de finanțare prin POR Sud Muntenia 2021-2027, în Argeș și Prahova

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat în perioada 16-17 iunie 2022, Seminarii de informare privind oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) Sud Muntenia 2021-2027 în județele Argeș și Prahova.

Astfel, joi, 16 iunie 2022, Seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare prin POR Sud Muntenia 2021-2027, s-a derulat, începând cu ora 11:00, la sediul Centrului de calcul din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 71, sala Amfiteatru. Vineri, 17 iunie 2022, Seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare prin POR Sud Muntenia 2021-2027, s-a desfășurat, începând cu ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Prahova, sala D200.

Prin aceste întâlniri de lucru, ADR Sud Muntenia își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră, prin oferirea de informații importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii, prin POR Sud Muntenia 2021 – 2027. Daniela Traian, Director Direcția Dezvoltare și Comunicare și Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk din cadrul ADR Sud Muntenia au prezentat, în cadrul celor două evenimente organizate în Argeș și Prahova, prioritățile de finanțare ale viitorului POR Sud Muntenia 2021-2027.

La evenimente au fost invitați să participe reprezentanții autorităților publice locale interesați de accesarea noilor programe cu finanțare europeană în exercițiul financiar 2021-2027. Cele două seminarii de informare s-au încheiat cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

De asemenea, în aceleași zile, la sediile Camerelor de comerț și industrie din județele Argeș și Prahova, precum și la sediul Asociației Oamenilor de Afaceri din Pitești, județul Argeș, reprezentanții ADR Sud Muntenia au prezentat detalii despre apelul de proiecte POR/2022/1/1.1/O.S.1.2/2 - PROOF OF CONCEPT, aferent POR 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectivul Specific 1.2 - „Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”.

În prezența reprezentanților mediului de afaceri din cele două județe, au fost detaliate condițiile de eligibilitate ale potențialilor solicitanți IMM, alocarea la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia, precum și specificul proiectelor ce pot fi depuse spre finanțare în acest apel.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. De asemenea, în exercițiul financiar 2021-2027, ADR Sud Muntenia a fost desemnată Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167 sau e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.