Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” restaurat prin fonduri nerambursabile Regio de peste 15 milioane de lei

În data de 4 septembrie, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P. HASDEU”, edificiu unic, de importanță națională.

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, și se derulează pe o perioadă de 36 de luni de la semnarea contractului. Cererea de finanțare are o valoare totală de 15.810.886,31 de lei, din care 98%, adică 15.414.656,77 de lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate prin FEDER și prin Bugetul de Stat, în timp ce 314.584,83 de lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Prin această investiție, se propune impulsionarea dezvoltării municipiului Câmpina prin conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. Astfel, prin restaurarea și modernizarea Muzeului Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” se vor genera noi locuri de muncă și va spori atractivitatea orașului prin creșterea numărului de vizitatori .

Cunoscut și sub denumirea „Castelul Iulia Hașdeu”, Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, monument cu o arhitectură aparte, a fost construit cu scopul omagierii Iuliei Hașdeu, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hașdeu trecută prea curând în neființă, și este înscris pe Lista Monumentelor Istorice, sub codul PH.II m A 16395.

Afectat de cutremurul din 1977, Muzeul Memorial Bogdan „Petriceicu Hașdeu” a trecut, în perioada 1977 – 1995, prin numeroase lucrări de consolidare și restructurare. În prezent, muzeul găzduiește, pe lângă portretele și obiectele personale ale familiei Hașdeu, documentele originale și manuscrisele cunoscutului om de litere român, precum și colecții ale revistelor pe care acesta le-a condus, valoroase tablouri semnate de pictori renumiți precum: Sava Henița, Nicolae Grigorescu sau Diogene Maillart.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.