Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a clădirilor rezidențiale din județul Dâmbovița

În data de 5 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în prezența Rovanei Plumb, eurodeputat, și a lui Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a semnat, alături de reprezentanții administrației locale, Teodora Anghelescu, primarul comunei Bezdead, Luisa-Marioara Bărboiu, primarul comunei Nucet, Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, Marius-Florin Caravețeanu, primarul orașului Răcari și Jean-Aurelian Istrate, primarul comunei Vișina, cinci noi contracte de finanțare destinate îmbunătățirii infrastructurii educaționale și a clădirilor rezidențiale.

Primăria Municipiului Moreni, Primăria Comunei Nucet și Primăria Comunei Vișina beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Proiectul „Modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Nr.4, Moreni” are ca obiectiv general creșterea calității mediului educațional. În acest sens Primăria Municipiului Moreni, beneficiarul finanțării nerambursabile, va iniția o serie de acțiuni ce vor avea ca finalitate modernizarea infrastructurii existente a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.4, precum și extinderea clădirii acesteia (corp C2), realizând astfel un spațiu multifuncțional. Toate aceste intervenții vor asigura un proces educativ modern ce va conduce la o creștere constantă a populației preșcolare. Cererea de finanțare are o valoare totală de 6.664.140,97 lei. În cadrul acestei valori, aproximativ 4,9 milioane de lei sunt alocați prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național contribuie cu peste 752 de mii de lei, aproximativ 115 mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul va fi implementat în perioada 14 noiembrie 2017 – 30 iunie 2022.

Cu aplicația „Înființare grădiniță în satul Nucet, județul Dâmbovița” administrația locală își propune să înființeze o grădiniță cu program normal, astfel încât preșcolarii și cadrele didactice să beneficieze de condiții adecvate desfășurării activității educative. Investițiile stabilite au o valoare totală de 2.202.888,08, din care peste 1,3 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, peste 200 de mii de lei constituie alocarea din  bugetul de stat, aproximativ 32 de mii de lei fiind cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 40 de luni, începând cu 5 martie 2018.

Prin „Modernizare, extindere și dotare grădiniță cu două săli de clasă program normal în sat Izvoru, comuna Vișina, județul Dâmbovița” autoritățile locale intenționează să reabiliteze, să modernizeze și să extindă grădinița din satul Izvoru, comuna Vișina, pentru a asigura preșcolarilor bazele unui proces educativ modern și de calitate. Atingerea acestui obiectiv va determina o creștere a participării populații preșcolare la procesul educativ și diminuarea riscului de părăsire timpurie a sistemului de către copiii ce provin din medii dezavantajate. În acest sens, va fi modernizată și extinsă clădirea existentă, prin realizarea a două noi corpuri și a unui loc de joacă. De asemenea, sunt prevăzute dotări ale acestor spații cu echipamente specifice, astfel încât cadrele didactice și preșcolarii să desfășoare o activitate educativă la standarde europene.

Proiectul are o valoare totală de 1.394.053,10 lei, din care, peste un milion de lei este contribuția din  FEDR, aproximativ 170 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce aproape 26 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului se realizează în 45 de luni, în perioada 17 octombrie 2017 – 30 iunie 2021.

Proiectul „Desființare parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Grigore Rădulescu din comuna Bezdead, județul Dâmbovița” a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1, apel dedicat învățământului obligatoriu. Demersul Primăriei Comunei Bezdead, beneficiar de finanțare nerambursabilă, are ca obiectiv creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Pentru atingerea acestui obiectiv, clădirea școlii va fi reabilitată și extinsă, realizându-se un corp de clădire care să comunice funcțional cu structura existentă, va fi construită o sală multifuncțională, având destinația de sală de sport și sală de festivități școlare, și va fi amenajat un loc de joacă pentru copii.

Aplicația are un buget în valoare totală de 9.402.041, 78 lei, din care aproximativ 7,9 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, alocarea din bugetul național este de aproape 1,2 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 185 de mii de lei. Perioada de implementare este de 71 de luni, 15 iulie 2016 – 31 mai 2022.

Primăria Orașului Răcari beneficiază de finanțare Regio pentru aplicația „Elaborarea documentației pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții privind reabilitarea termică a blocului A, a blocului B și a blocului C”, depusă în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Astfel, obiectivul autorităților locale este de a crește eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, prin reabilitarea și modernizarea blocurilor A, B și C din orașul Răcari. Implementarea acestor măsuri vor conduce la scăderea emisiilor echivalente CO2, la reducerea consumului anual de energie, precum și la creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 1.462.954, 46 lei, din care peste 680 de mii de lei sunt alocați din FEDR, finanțarea din bugetul național este de aproximativ 120 de mii de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului ajungând la valoarea de peste 533 de mii de lei. Perioada de implementare a aplicației este de 56 de luni, începând cu 5 ianuarie 2016.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, 38 de proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri de aproximativ 357 de milioane de lei, iar cele 12 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3 au o valoare solicitată de aproape 120 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.