Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare europeană nerambursabilă pentru Centrul Multicultural Bolintin Vale, Giurgiu

DSC_2758.jpg

În data de 27 februarie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale, au  semnat contractul de finanțare aferent aplicației „Restaurare-consolidare și valorificare Școala Veche în vederea amenajării Centrului Multicultural Bolintin Vale, județ Giurgiu”.

Proiectul depus de Primăria Bolintin-Vale este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Aria prioritară 3 – „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”, și are o valoare totală eligibilă de 7.926.570 de lei. Din această sumă, peste 6,7 milioane de lei reprezintă contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională, peste 1 milion de lei este alocarea din bugetul de stat, în timp ce aproape 160 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 76 de luni (1noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021.

Prin acest demers administrația din Bolintin-Vale, beneficiar de fonduri Regio, și-a propus restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în vederea dezvoltării socio-economice a orașului și promovarea lui pentru creșterea numărului de turiști. Astfel, fondurile accesate vor finanța lucrările de restaurare și consolidare a obiectivului Școala Veche, monument istoric de patrimoniu cultural ce va deveni, prin implementarea proiectului, centru multicultural. Totodată, vor fi finanțate amenajarea și dotarea Centrului Multicultural Bolintin Vale, în vederea redării publicului larg, amenajarea unui punct de primire și de informare a vizitatorilor, precum și digitizarea monumentului istoric restaurat, prin noile mijloace ale tehnologiei informării și comunicării.

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.121 de proiecte (ce includ și apelurile SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 7 miliarde de lei. În cadrul apelurilor de proiecte dedicate SUERD, la nivelul județului Giurgiu au fost înregistrate 12 aplicații finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a căror  nerambursabilă din FEDR și bugetul de stat este de peste 127 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din POR puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.